Albert Schweitzer Prijs 2018 gewonnen!

‘Een stapje naar de toekomst’ wint de Albert Schweitzer Prijs 2018

Op 14 april reikte het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) voor de achtste keer de Albert Schweitzer Prijs uit. Iris van Wanrooij (arts in opleiding) en Milou van Ingen (physician assistant) werden door de vakjury verkozen tot winnaars van de Hoofdprijs. Zij ontvangen de startsubsidie van € 5000 voor het verder uitvoeren van hun project.

De jury prees dit project omdat een goed doordacht initiatief is, waar veel behoefte aan is, wat een groot draagvlak bij alle betrokkenen geniet en wat goed uitvoerbaar en uit te breiden is. De winnaar zet het geldbedrag van de Albert Schweitzer Prijs in voor het uitvoeren van het project. Vaak blijkt de AS Prijs een vliegwiel voor startende Nederlandse initiatiefnemers in Afrika.
39236534-b030-4371-87ce-b16c4a1bd2ba-original

Een stapje naar de toekomst

Een stapje naar de toekomst

Jaarlijks worden in het ziekenhuis van Sengerema, Tanzania, circa 11.000 baby’s geboren. Hiervan belanden zo’n 1300 baby’s in kritieke toestand op de Intensive Care (NICU). Sinds het verbeteren van de zorg voor zieke pasgeborenen is de babysterfte in dit ziekenhuis het afgelopen jaar met zo’n 40% afgenomen. In Nederland wordt deze kwetsbare doelgroep nauwkeurig poliklinisch gevolgd omdat zij een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand hebben. Vroegtijdig anticiperen op mogelijke problemen biedt een kans voor een optimale ontwikkeling. Om deze reden is het idee tot het opstarten van een ontwikkelingspolikliniek in Sengerema geboren. Om dit te kunnen realiseren, is financiële steun essentieel. Door het Nederlands Albert Schweitzer Fonds is het project ‘Een stapje naar de toekomst’ genomineerd voor een geldprijs waarmee een goede start gemaakt kan worden. Voor het winnen van de publieksprijs, zijn er stemmen nodig. Breng je stem uit, en draag bij aan een goede ontwikkeling na een kwetsbare start!

Ga naar: https://www.nasf.nl/een-stapje-naar-de-toekomst/ en breng je stem uit