Ontwikkelingspolikliniek

Het opstarten van een ‘outpatient clinic’

Het is bekend dat te vroeg of te klein geboren baby’s, baby’s met een infectie of baby’s met zuurstoftekort tijdens de geboorte een hogere kans hebben op het ontwikkelen van bijvoorbeeld voedingsproblemen, epilepsie en een ontwikkelingsachterstand. Vroegtijdig signaleren van problemen biedt de mogelijkheid om zorg op maat te bieden en waar nodig te verwijzen naar fysiotherapeut, maatschappelijk werk of dokter.

Met het opstarten van deze polikliniek willen we alle patiënten van de couveuse afdeling controles bieden op de leeftijd van 1-3-6-12- 24 maanden. Tijdens opname op de couveuse afdeling zullen de moeders een‘follow-up’ kaart krijgen met algemene informatie over hun kind en waarom hun kind andere zorg nodig heeft. Deze kaart zal ontwikkeld worden samen met het ziekenhuis en lokale kinderartsen.

Met behulp van regelmatige poliafspraken kunnen we kwetsbare patiënten vervolgen en problemen in de ontwikkeling vroegtijdig signaleren. Dit zal gebeuren met behulp vanaangepaste schema’s uit de ‘Malawi Developmental Assessment Tool’, die gevalideerd is voor het gebruik in ontwikkelingslanden. Deze schema’s zijnbeschikbaar, maar het personeel zal getraind moeten worden in het gebruik en toepassen daarvan.

Projectvorm:

Het doel is 01-06-2018 te starten. Er is ruimte om een dag per week poli te doen. De patiënt wordt eerst gezien door een verpleegkundige. Zij zal de patiënten wegen, meten en de ‘follow-up card’invullen. Vervolgens is er per kind een consult van 10 minuten met een arts.

Beoogde resultaten:

  • Vroegtijdig signaleren en behandelen van problemen in de ontwikkeling bij kinderen met een verhoogd risico daarop. Het doel hiervan is dat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen en dus beter zullen functioneren op latere leeftijd.
  • Begeleiding en educatie van ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen met als doel betere zorg voor het kind, meer begrip voor de problemen van het kind en een betere integratie van deze kinderen op school en in de samenleving.
  • Ten slotte geeft dit project ook de mogelijk om beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van voormalig couveuse patiënten.

Selecteer een tab met welk account je een reactie wil achterlaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>